Tray HDD Dell OptiPlex 390 790 990 3010 3020 7010 7020 9010 9020 DT Desktop 620S


100.000 VNĐ

Dell OptiPlex 390 790 990 3010 3020 7010 7020 9010 9020 DT Desktop 620S HDD Hard

   

Dell OptiPlex 390 790 990  3010 7010 9010 3020 9020 DT Desktop HDD Hard Disk Drive Caddy

This part is the install 3.5 “ hard disk

The bottom is installed 2.5 inch or SSD hard disk

Dell OptiPlex 390 790 990 3010 3020 7010 7020 9010 9020 DT Desktop 620S HDD Hard Disk Drive Caddy F1119 PX60024

———————–

Dell OptiPlex 390 790 990 3010 3020 7010 7020 9010 9020 DT Desktop 620S HDD Hard Disk Drive Caddy F1119 PX60024

————————————————————————–

...
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Ý kiến bạn đọcX

Vcomp - giá rẻ cho cửa hàng

Bạn cần tư vấn ?